Privacyverklaring

De K.S.V. Friesland, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40000152 volgt voor wat betreft de verwerking, bewaring en het
gebruik van persoonsgegevens de protocollen, modellen en
verklaringen, zoals die worden gebruikt en zijn terug te vinden op de
website van de K.N.S.A.

Binnen de K.S.V. Friesland kunt u desgewenst contact opnemen met
de voorzitter van de vereniging voor vragen, verder informatie en
klachten m.b.t. de AVG.

(c) KSV Friesland  Volg ons op facebook!