Verschillende wapens

Pistool - Revolver - Geweer
________________________________________

V U U R W A P E N S
Vuurwapens zijn onder te verdelen in:
•  Vuistvuurwapens
•  Schoudervuurwapens

V U I S T V U U R W A P E N S
Vuistvuurwapens zijn onder te verdelen in:

REVOLVERS:
•  Zwartkruitrevolvers
•  Kleinkaliber-randvuurrevolvers
•  Grootkaliber-centraalvuurrevolvers

PISTOLEN:
•  Zwartkruitpistolen
•  Kleinkaliber-randvuurpistolen
•  Grootkaliber-centraalvuurpistolen

P I S T O O L
Een pistool is een semi-automatisch vuistvuurwapen en maakt gebruik van een losse patroonhouder. Een belangrijke eigenschap van een pistool is dat door de terugstootenergie van het schot de lege huls automatisch wordt uitgeworpen en een nieuwe patroon in de kamer wordt aangevoerd. Als de patroonhouder leeg is kan men die zeer snel vervangen door een volle patroonhouder waardoor een pistool vele malen sneller voor hergebruik klaar is dan een revolver.

R E V O L V E R
Een revolver is ook een vuistvuurwapen maar maakt gebruik van een ronddraaiende (revolving) cilinder waar de patronen geplaatst worden. De lege hulzen van een revolver moeten door de schutter zelf uit de cilinder worden verwijderd alvorens men er nieuwe patronen in kan plaatsen. Er zijn twee soorten revolvers: "single action" (enkele aktie), en "dubble action" (dubbele aktie). Single action wil zeggen dat de schutter eerst de haan moet spannen alvorens een schot kan worden gelost. Bij een dubble action revolver kan men de haan spannen terwijl men de trekker naar achter trekt. Iedereen zal echter, zelfs met een dubble action revolver, toch verkiezen de haan eerst handmatig te spannen daar dat een veel zuiverder schotbeeld geeft.

S C H O U D E R V U U R W A P E N S
Schoudervuurwapens zijn onder te verdelen in:
•  Kogelgeweren
•  Hagelgeweren
•  Kogelkarabijnen

Voor alle drie de soorten kan de zelfde uitvoering gelden:
•  Enkelschots
•  Grendel
•  Hefboom-repeteer
•  Pomp-repeteer
•  Semi-automatisch
•  vol-automatisch (in de schietsport niet toegestaan)

G E W E E R
Verschillende gebruikstypes zijn:
•  Millitaire geweren
•  Jachtgeweren
•  Schietsportgeweren

Verschillende vergrendelingssystemen zijn:
•  Grendel (al of niet enkelschots)
•  Basculerend (scharnierend)
•  Pomprepeteer
•  Hefboomrepeteer
•  Semi-automatisch

K A R A B I J N
Een Karabijn is een kort lichtgewicht geweer met een looplengte tot 56 cm en merendeel uitgevoerd als semi-automatisch.

Verschillende gebruikstypes zijn:
•  Millitaire karabijnen
•  Schietsportkarabijnen

Verschillende vergrendelingssystemen zijn:
•  Hefboomrepeteer
•  Semi-automatisch

(c) KSV Friesland  Volg ons op facebook!